Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Dziejów Kultury


Katedra Dziejów Kultury skupia badaczy zajmujących się szeroko pojętą historią kultury, archeologią i konserwacją zabytków. W ostatnich latach w ramach Katedry prowadzono badania nad elitami średniowiecznymi i nowożytnymi w miastach polskich, jak również nad układami urbanistycznymi w dawnej Polsce. Szczególną uwagę poświęcano przestrzeni sakralnej dawnego Krakowa, konserwacji zabytków małopolskich, jak również prozpografii krakowskich elit świeckich oraz kościelnych w epoce staropolskiej. Wśród szczegółowych zagadnień obecnych w przedsięwzięciach badawczych pracowników Katedry znajduje się m.in. historia browarnictwa w nowożytnym Krakowie, otoczenie intelektualne i kariera uniwersytecka ks. prof. Marcina Wadowity (zm. 1641), a także układy urbanistyczne miast małopolskich w średniowieczu. Kierownik Katedry dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII jest równocześnie Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Instytutu Historii Sztuki i Kultury "Folia Historia Cracoviensia".

Strona czasopisma zob.:
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020