Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej


Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej skupia badaczy zajmujących się szeroko pojmowaną problematyką polskiej i światowej nowoczesnej kultury wizualnej XIX-XXI wieku we wszystkich jej obszarach (malarstwo, rzeźba, architektura, fotografia, nowe media), historią poszczególnych zjawisk, nurtów i tendencji, kontekstami, w jakich funkcjonuje nowoczesna kultura artystyczna, jej instytucjami, teorią i metodologią. Wykładowcami są pracownicy naukowi, którzy prowadzą aktywną działalność naukową, publikując własne badania i  uczestnicząc w  krajowych i międzynarodowych konferencjach z obszaru nowoczesnej i najnowszej kultury wizualnej. Zajęcia kursowe prowadzone są także w muzeach i galeriach Krakowa, a poszczególne zagadnienia poszerzane są w  wykładach monograficznych omawiających zróżnicowane uwarunkowania nowoczesnej kultury artystycznej jako elementu kultury wizualnej. Katedra organizuje konferencje naukowe, do udziału których zapraszani są także zainteresowani studenci i doktoranci z różnych uczelni (np. ogólnopolska konferencja z zakresu historii i teorii fotografii "Niewinne oko nie istnieje", która będzie kontynuowana we współpracy z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie). (ml)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020