Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

ERASMUS + 2020/2021

W ramach Programu Erasmus + studenci UPJPII mają możliwość
zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni lub odbycia praktyki
w zagranicznym przedsiębiorstwie/instytucji. W przypadku studentów I roku
wyjazd w okresie wakacyjnym staż zawodowy jest możliwy. Erasmus+ dopuszcza
wielokrotne wyjazdy na studia i praktyki. Kapitał mobilności określa, ile czasu dany
stypendysta spędził na wyjeździe/wyjazdach i na jaki okres czasu może jeszcze
wyjechać/nie może już wyjechać, ponieważ wyczerpał swój kapitał mobilności.
Kapitał mobilności = 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich,
magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy
te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy). Maksymalnie można skorzystać
z 36 m-cy mobilności (12 m-cy x 3 poziomy studiów). W danym r.a. UPJPII
przyznaje studentom stypendia na studia na jeden semestr a przypadku praktyk
minimalny okres praktyk to 2 miesiące. Podstawowe kryteria stawiane przed
kandydatami na wyjazd w ramach Erasmusa to: dobre wyniki w nauce, średnia
min.: 4.0, oraz znajomość języka obcego na poziomie B1
(studia i praktyki) w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej lub
pobyt w danej Instytucji zagranicznej na praktykach, dodatkowe osiągnięcia
związane z kierunkiem studiów, wolontariat, staże etc.
PRAKTYKI
Trzy dokumenty należy dostarczyć w pierwszej kolejności:
1. Letter of Intent, (załącznik w mailu)
2. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik w mailu)
3. Cv + list motywacyjny;
4. Potwierdzenie znajomości języka obcego z MSJO UPJPII - poziom min.
B2
Przydatne informacje dotyczące praktyk:
1. Praktykę można realizować w krajach UE oraz w Islandii, Lichtenstein,
Norwegii i Turcji.
2. Praktyki nie można odbyć w instytucjach: unijnych oraz instytucjach
odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi
3. Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalny 12
miesięcy.
4. Praktyka w ramach Programu Erasmus+ musi gwarantować możliwość
nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni
macierzystej. W trakcie poszukiwania placówki goszczącej należy więc
skoncentrować się na instytucjach, w których praca zapewnia
wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie
dotychczasowych studiów na danym kierunku oraz kształtowanie nowych.
5. Z punktu widzenia programu kształcenia na danym kierunku praktyka
może stanowić integralną część programu studiów (praktyka
2
obowiązkowa), w innych – może dać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). 6. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. 7. W załączniku przesyłam wybrana ofertę praktyk do firmy z którą UPJPII współpracuje. 8. Studenci otrzymujący stypendium socjalne, aplikując na wyjazd Erasmus+ mogą otrzymać 200 euro dodatkowo do podstawowej stawki finansowania stypendium Erasmus+(załącznik). 9. Finansowanie stypendium na studia/praktyki uzależnione jest o danej grupy krajów do której planowany jest wyjazd: http://upjp2.edu.pl/erasmus/program-erasmus-2014-2020/wyjazdy-na-cz%C4%9... 10.Na koniec zapraszam do obejrzenia relacji z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ naszej studentkistudia: https://www.youtube.com/watch?v=lY-O3jH-aII oraz praktyki: https://www.youtube.com/watch?v=b9G4yWqlSlc 11.Praktykę można realizować w krajach UE oraz w Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Turcji. 12.Praktyki nie można odbyć w instytucjach: unijnych oraz instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi 13.Finansowanie stypendium na studia/praktyki uzależnione jest o danej grupy krajów do której planowany jest wyjazd: http://upjp2.edu.pl/erasmus/program-erasmus-2014-2020/wyjazdy-na-cz%C4%9... 14.Na koniec zapraszam do obejrzenia relacji z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ naszej studentki studia: https://www.youtube.com/watch?v=lY-O3jH-aII oraz praktyki: https://www.youtube.com/watch?v=b9G4yWqlSlc Rekrutacja na praktyki trwa do 30 czerwca 2021. STUDIA Wyjazd na studia w kolejnym r.a. (20/21) to należy zgłosić się na rekrutację na wyjazd w SEMESTRZE LETNIM. r.a.2020-2021. Dokumenty wymagane na rekrutację na studia to: 1. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik) 2. Cv + list motywacyjny; 3. Zaświadczenie z MSJO o potwierdzenie znajomości języka, poziome języka obcego; 4. Dodatkowe certyfikaty związane z aktywnością studenta na Uczelni (konferencja, radio bonus, telewizja TV UPJPII.
3
Dodatkowo należy wybrać z listy umów w ramach programu Erasmus uczelnię do której będzie się aplikowało. Załącznik. Rekrutacja na studia trwa do 16 października 2020 r. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Biura Współpracy Międzynarodowej Bobrzyńskiego 10, I piętro, 30-348 Kraków i przesłać na adres erasmus@upjp2.edu.pl Szczegóły TUTAJ

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020