Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

ERASMUS + 2020/2021

Szanowni Studenci, Absolwenci UPJPII,
UPJPII prowadzi aktualnie rekrutację na wyjazdy na studia jak i praktyki w ramach programu Erasmus+. Obecnie termin rekrutacji na studia na wyjazdy w semestrze letnim 2020/2021 to 16.10.2020 a na praktyki 30.06.2021. W załącznikach znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty dotyczące programy Erasmus+ na UPJPII.

Na wyjazdy w ramach Programu Erasmus mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci UPJPII, którzy:

-są zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;
-na studia wyjechać można do Uczelni, z którą UPJPII współpracuje w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną);
 -są obywatelami państwa uczestniczącego w Programie lub posiadają prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na terenie Polski;
 -w momencie wyjazdu są studentami co najmniej 2 roku studiów.

Podstawowe kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd w ramach Erasmusa to: dobre wyniki w nauce, średnia min.: 4.0, oraz znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej, 

dodatkowe osiągnięcia związane z kierunkiem studiów, wolontariat, staże etc.;
 
Szczegółowe informacje o rekrutacji Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Urszula Kubiczek, Biuro Współpracy Międzynarodowej [BWM] ul. Bobrzyńskiego 10, p. 213
tel. 519 323 350, email, erasmus@upjp2.edu.plSzczegóły TUTAJ 
 
Z wyrazami szacunku,

Urszula Kubiczek
Erasmus+ Institutional Coordinator

 
 
Z wyrazami szacunku,
Urszula Kubiczek
Erasmus+ Institutional Coordinator
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
The Pontifical University of John Paul II in Krakow 
 
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Erasmus+ Institutional Coordinator 
 
Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)
 

Office of International Cooperation (OIC)

 
 
PL 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10, p. 213
tel. + 48 505 222 278  wewn./ext. 213 mob.+ 519 323 350
Erasmus code: PL KRAKOW08
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021