Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sakralne Dziedzictwo Małopolski – badanie użytkowników

Szanowni Państwo, 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w ramach projektu "Sakralne Dziedzictwo Małopolski" zdigitalizował i udostępnił w domenie publicznej ponad 500 jednostek archiwalnych z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Są one dostępne pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl/obiekty-archiwalne

Aktualnie prowadzimy prace mające na celu rozbudowę i modernizację istniejącego portalu internetowego pod kątem realizacji projektu "Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej". Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i podzielenie się z nami opinią dotyczącą korzystania z serwisu. Zebrane materiały pomogą nam jak najlepiej dopasować portal do potrzeb użytkowników.

Link do ankiety: https://bit.ly/31UXe6l

__

Projekt "Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej" uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Wartość dofinansowania: 7 328 560,43 PLN 


 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021