Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Pracownia konserwacji tkanin zabytkowych UPJPII

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Kierownik - dr Natalia Krupa http://konserwacjatkanin.pl/ https://www.youtube.com/watch?v=gJxQP5f4k4A

https://www.facebook.com/konserwacjatkanin

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych prowadzi działalność konserwatorską, badawczą i dydaktyczną. Przestrzenią do realizacji działalności konserwatorskiej jest renowacja tekstyliów ze zbiorów muzealnych, kościelnych oraz obiektów stanowiących zlecenie klientów indywidualnych.

W pracowni duży nacisk kładziony jest na badania naukowe i dokumentację procesu prac konserwatorskich, gdzie przy użyciu nowoczesnych technologii rejestrowane są informacje na temat historii obiektu, techniki wykonania czy stanu zachowania. Na terenie jednostki prowadzone są wybrane wykłady z dziejów tkanin zabytkowych, ochrony zbiorów i prewencji konserwatorskiej. Studenci historii sztuki i ochrony dóbr kultury mogą odbywać tu atrakcyjne praktyki i staże, nabywać umiejętności praktyczne uczestnicząc w realizacji projektów badawczych i konserwatorskich. Obszar badawczy pracowni dotyczy prac inwentaryzacyjnych, digitalizacji tekstyliów, diagnostyki stanu zachowania i ustalenia datowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technik badawczych.

Dzięki wyposażeniu pracowni w odpowiednią aparaturę i przygotowaniu merytorycznemu konserwatorów w pracowni możliwe jest badanie i konserwacja tkanin stanowiących najcenniejsze działa sztuki sakralnej. Pracownia aktywnie uczestniczy w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, krajowych i lokalnych.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020