Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zaliczenie objazdu zabytkoznawczego

UWAGA UCZESTNICY OBJAZDÓW ZABYTKOZNAWCZYCH W ROKU AKADEMICKI 2018/2019 ORAZ WSZYSCY STUDENCI OBOWIĄZANI DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU „OBJAZD ZABYTKOZNAWCZY”

Studenci III roku studiów pierwszego stopnia – historii sztuki i ochrony dóbr kultury zwracają się po zaliczenie objazdu do pana dr Józefa WROŃSKIEGO.

Studencki I roku studiów drugiego stopnia (SUM) historii sztuki zwracają się po zaliczenie do pani dr Nataszy STYRNY.

Studencki II roku studiów drugiego stopnia (SUM) historii sztuki zwracają się po zaliczenie do pana dr Piotra PAJORA.

Warunkami zaliczenia są:

- udział w objeździe

- przygotowanie referatu i oprowadzenie po wybranym obiekcie

- przygotowanie pisemnego opracowania obiektu i przedstawianie go nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu objazd

Osobie dokonującej zaliczenia objazdu należy przedstawić pisemne opracowanie obiektu z adnotacją „zaliczone” i podpisem nauczyciela prowadzącego objazd i weryfikującego tekst.

Studenci, którzy ze względów obiektywnych nie mogli wziąć udziału w objeździe proszeni są o zgłaszanie się  w sprawie zaliczenia do pani dr Barbary Ciciory-Czwórnóg, wicedyrektora dydaktycznego.

 

                                                  DYREKTOR INSTYTUTU

                                      ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, prof. UPJPII

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020