Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

EGZAMIN DYPLOMOWY, terminy

Dyrektor Instytutu ks. dr hab. Dariusz Tabor (prof. UPJPII) informuje, że egzamin dyplomowy (obrona lic i mgr) odbędzie się w dn. 8 lipca 2019 r. o godz. 9.30.

II termin (dla studentów studiów licencjackich, chcących rekrutować na studia II stopnia) - 12 września, antyplagiat do dn. 26.07, wydruk pracy wraz ze wszystkimi dokumentami do dn. 30 lipca

III termin - 11 października, antyplagiat do dn. 13 września*, wydruk pracy wraz ze wszystkimi dokumentami do dn. 20 września

* osoby, które nie złożą pracy do dn. 13 września, zgodnie z regulaminem, mogą złożyć podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy nie więcej niż o jeden miesiąc.

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019