Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Ewa Skotniczna

Dr Ewa Skotniczna, urodzona w 1985 roku, doktor historii sztuki, asystent w Katedrze Dziejów Kultury Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Studia magisterskie (2004-2009) i doktoranckie (2009-2014) ukończyła w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka dwóch kierunków studiów podyplomowych: „Rynek Sztuki i Antyków” (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) oraz „Konserwacja, kształtowanie architektury i aranżacja wnętrz obiektów sakralnych” (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z historią i znaczeniem grafiki w XIX wieku na ziemiach polskich oraz jej wpływem na kształtowanie kanonu zabytków architektury, rolą przekazów graficznych dla dziejów turystyki i krajoznawstwa w XIX wieku, oraz problematyką konserwacji i ochrony zabytków.  Oddzielny obszar zainteresowań stanowi problematyka rynku sztuki i antyków w Polsce i na świecie w aspekcie historycznym oraz współcześnie. Opisane powyżej zainteresowania znalazły swoje odbicie w stosownych publikacjach naukowych.

Od 2016 roku wykonawca w grantach dofinansowanych przez NPRH i MKiDN w ramach projektu PauArt dotyczącego naukowego opracowania zbiorów ikonograficznych PAU (prace przy zbiorach fotograficznych o tematyce artystycznej z kolekcji hr. Karola Lanckorońskiego przechowywanych w Fototece Lanckorońskich PAU oraz zbiorach grafiki XIX i XX wieku Towarzystwa Historyczno-Literackiego przechowywanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Szczegółowe informacje i dyżur

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020