Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sakralne Dziedzictwo Małopolski: Poszukujemy wolontariuszy!

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie poszukuje wolontariuszy do projektu: Sakralne Dziedzictwo Małopolski!

W związku z wybraniem do dofinansowania wniosku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod nazwą „Sakralne Dziedzictwo Małopolski” (RPMP.02.01.02-12-0044/16) w konkursie nr RPMP.02.01.02-IZ.00-12-009/16 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne Rektor ogłasza nabór dla wolontariuszy na okres od 01 01 2018 do 31 12 2018.

 

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolska

 

Obowiązki:

Grupa I

 • opracowanie treści w portalu Sakralne Dziedzictwo Małopolski
 • pomoc w organizacji pracy fotografów i inwentaryzatorów na miejscu
 • transport dzieł sztuki do stanowisk fotograficznych (obrazów, rzeźb, ruchomych elementów wystroju)
 • pomoc w zakresie ustawiania lamp naświetlających
 • pomoc w zakresie transportu sprzętu naświetlającego, namiotu bezcieniowego, tła fotograficznego,
 • pomoc w zakresie zdejmowania wymiarów dla osób wykonujących kartę inwentarzową

Grupa II

 • wyszukiwanie publikacji poświęconym danej miejscowości i kościołowi,
 • wykonywanie fotokopii tekstów dla autorów publikacji
 • wykonywanie fotokopii archiwaliów w archiwach kościelnych, w których odbywają się prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne
 • archiwizacja danych na serwerach UPJPII i w repozytorium danych,
 • przeszukiwanie stron www pod kątem opracowania naukowego kościołów i ich zabytków
 • redakcja bibliografii w bazie danych

Grupa III

 • koordynacja prac między Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII a Archiwum
 • transport jednostek archiwalnych do Pracowni i do Archiwum
 • pomoc w przygotowaniu jednostek do digitalizacji
 • paginacja (foliacja) jednostek archiwalnych

 

Wymagania podstawowe:

 • studiowanie historii lub historii sztuki
 • wysokie oceny z egzaminów

 

Wymagania dodatkowe

 • członkostwo w Kole Naukowym
 • podstawowa znajomość fotografii cyfrowej
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

 

Oferujemy:

 • współpracę w realizacji ciekawego portalu internetowego od 01 01 2018 do 31 12 2018
 • udział w szkoleniach i warsztatach związanych z realizacją portalu
 • rozwój umiejętności w zakresie humanistycznych baz danych 

 

Zgłoszenia:

 • Na Państwa aplikacje oczekujemy do 19.01.2018
 • Oferty (w formie skanów podpisanych dokumentów) powinny zawierać:
 1. list motywacyjny
 2. CV (z wykazem dotychczasowych osiągnięć)
 3. ksero lub skan ocen z indeksu
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
 • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 • Na podaniu o zatrudnienie prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".
 • Ilość miejsc ograniczona.

 

Prosimy aplikować:

 1. na adres mailowy (skan dokumentów w jednym pliku pdf): sdm@upjp2.edu.pl
 2. Oryginały dokumentów w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem:

„Sakralne Dziedzictwo Małopolski”

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII

ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków, pok. 24

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019