Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Muzealia w Konserwacji 13 czerwca 2017 - sprawozdanie z konferencji

13. czerwca 2017 roku w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się szósta konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z konserwacją obiektów zabytkowych. Muzealia w Konserwacji przyciągnęły uwagę badaczy z całego kraju, a w licznym gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich instytucji jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Referenci wraz z szerokim gronem słuchaczy dyskutowali na tematy dotyczące sposobów przechowywania i udostępniania obiektów zabytkowych, ich konserwacji i ochrony, podkreślając tym samym główne założenie organizowanej od lat konferencji, jakim jest nawiązanie dialogu między konserwatorami, muzealnikami oraz historykami sztuki – dialogu polegającego na wymianie doświadczeń zdobytych na różnych etapach pracy zawodowej.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyła dodatkowo promocja książki Konserwacja tkanin ze skarbca katedry na Wawelu dawniej i dziś – pierwszego opracowania dotyczącego konserwacji tkanin przechowywanych w skarbcu katedry na Wawelu, do którego wykład wprowadzający wygłosił Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, ks. prof. dr hab. Jacek Urban.

Organizowana przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII konferencja naukowa Muzealia w Konserwacji zawdzięcza swój sukces przede wszystkim finansowej pomocy, jakiej udzieliła Rada Kół Naukowych UPJPII, uprzejmości i przychylności Dyrekcji Instytutu Historii Sztuki i Kultury, ale także medialnemu wsparciu patronów wydarzenia, wśród których znalazło się między innymi Radio Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Zamek Królewski wraz z Pracownią Konserwacji Tkanin na Wawelu.

 

Autor: Justyna Słowik

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019