Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Obrony prac licencjackich i magisterskich

Informujemy, że zostały ustalone terminy obron licencjackich i magisterskich. Egzamin licencjacki odbędzie się 19 września, wcześniej należy złożyć pracę do antyplagiatu do dn. 5 września (ostateczny termin!). Egzamin magisterski zostanie przeprowadzony 4 października, składanie prac do antyplagiatu do dn. 14 września (ostateczny termin!). Studenci broniący prac magisterskich mogą za zgodą Dyrektora przystąpić do egzaminu 19 września, ale według warunków złożenia pracy do antyplagiatu do dn. 5 września. Więcej szczegółów dot. pracy oraz składanych dokumentów znajdziesz tutaj. Proszę o zapoznanie się z podstawowymi informacjami w celu uniknięcia błędów przy oddawaniu prac dyplomowych.

Przypominamy, że pracę dyplomową należy złożyć do procedury antyplagiatowej w wersji elektronicznej na nośniku CD wraz z wymaganymi dokumentami. Wersję drukowaną należy złożyć dopiero po raporcie antyplagiatowym, ok. 10 dni przed planowaną obroną (licencjat do dn. 12 września, magister do dn. 26 września).

UWAGA! W dn. 4 września sekretariat będzie nieczynny. Prace do antyplagiatu będą przyjmowane w dn. 5 września do godz. 12.00.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017