Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Projekty badawcze

Pracownicy Instytutu realizują liczne granty i projekty badawcze obejmujące badania, konserwację zabytków sakralnych, rękopiśmiennych, a także inwentaryzację i dokumentację cyfrową dzieł sztuki.

Wykaz realizowanych obecnie w Instytucie grantów i projektów badawczych:

 

od 2013: Rzemiosło artystyczne w kościołach Archidiecezji Krakowskiej,
(GRANT  NPRH 11 H 12 011681, nr umowy: 0072/NPRH2/H11/81/2013),
kierownik: dr Józef Skrabski
 
od 2014: Katalog zbiorów artystycznych opactwa sióstr Benedyktynek w Staniątkach,
(GRANT NPRH 3/H11/82/2014, nr umowy: 0007/NPRH3/H11/82/2014),
kierownik: dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII
 

2014 r.: Konserwacja i restauracja dwóch ornatów z tkanin z końca XV w., w tym jednego z haftowaną kolumną z pocz. XVIII w. ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach – projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski”, kierownik: dr Natalia Krupa

2014 r.: Konserwacja w pełnym zakresie dalmatyki z włoskiej tkaniny z 1. poł. XVII w. ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie – projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski”, kierownik: dr Natalia Krupa

2015 r.: Ochrona zabytków. Konserwacja w pełnym zakresie ornatu z gotycką kolumną ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu –projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu programu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik: dr Natalia Krupa

2014–2019: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Wykonanie interdyscyplinarnej bazy danych dokumentującej jedwabne tkaniny z zasobów kościelnych Krakowa z czasów od XV do k. XVII w., w oparciu o inwentaryzację i digitalizację danych, (GRANT NPRH3/H11/82/2014,  nr umowy: 0008/NPRH3/H11/82/2014), kierownik: ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII; główny wykonawca: dr Natalia Krupa

2016 r.: Słomniki, ornat z późnogotycką pretekstą krzyżową wraz ze stułą, haft z preteksty krzyżowej 2 poł. XV w., haft z kolumny z przedniej części ornatu XVIII w., tkanina ornatu i stuły 1 poł. XVII w., konserwacja w pełnym wymiarze: zachowawcza z elementami estetycznej. Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Słomnikach, kierownik: dr Natalia Krupa

2016 r.: Korzkiew, ornat z dekoracją hafciarską z motywami Męki Pańskiej Arma Christi (XVIII w.) oraz ornat z fundacji Eleonory Wodzickiej (1827 r.), konserwacja w pełnym wymiarze: zachowawcza z elementami konserwacji estetycznej. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Korzkwi, kierownik: dr Natalia Krupa

 

 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021