Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Praktyki studenckie (zawodowe)

Praktyki organizowane są przez opiekunów praktyk dla kierunków: ochrona dóbr kultury i historia sztuki. Praktyki należy zaliczyć na III roku studiów licencjackich, jednak istnieje możliwość odbycia ich wcześniej. Student ma prawo do samodzielnego zaproponowania miejsca odbywania praktyk, innego niż proponowane przez Instytut, ale w takim wypadku ma obowiązek uzyskania uprzedniej zgody wraz ze skierowaniem od koordynatora praktyk. W przypadku odbywania praktyki w miejscu innym, niż wskazane przez Instytut, student zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk. Warunkiem zaliczenia jest wówczas przedłożenie opiekunowi praktyk dzienniczka, potwierdzone przez instytucję, w której praktyka się odbyła.

Dzienniki praktyk do pobrania w Sekretariacie.

 

Opiekunowie praktyk w r.a. 2018/19:

kier. historia sztuki: dr Józef Skrabski

kier. ochrona dóbr kultury: dr Sławomir Dryja

 

Koordynator praktyk: Zastępca Dyrektora ds. studenckich dr Barbara Ciciora-Czwórnóg

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021