Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Laboratorium Dziejów Kultury Materialnej

Kierownik Laboratorium: dr Sławomir Dryja

Laboratorium Dziejów Kultury Materialnej zostało powołane do życia w październiku 2014 roku jako Pracownia Dziejów Kultury Materialnej (od 2019 funkcjonuje nowa nazwa). Zajmuje się dziejami przedmiotów codziennego użytku, technologią ich wytwarzania, kontekstem społecznym a także ich inwentaryzacją, wstępną konserwacją i dokumentacją. Podstawową bazę źródłową stanowią zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych, w szczególności tych, prowadzonych w ramach praktyk dla studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury. Jednym z podstawowych celów Laboratorium jest bowiem kontynuacja obozów studenckich, zapoczątkowanych w roku 2011, kiedy to przebadano obronny dwór renesansowy w Graboszycach. W roku 2013 przeprowadzono prace na terenie pałacu w Setnicy (województwo zachodniopomorskie), zaś w latach 2013–2014 prowadzono rozpoznanie założenia obronnego w Mirosławcu, należącego do rodziny Wedlów a następnie von Blankenburg.

Prace terenowe dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat badań archeologicznych, podstawowych technik badawczych, sposobów wykonywania dokumentacji archeologicznej, postępowania z odkrywanymi reliktami dziedzictwa kulturowego. Dzięki  współpracy z naukowcami z innych dziedzin (architekci, geodeci, paleozoolodzy, paleobotanicy, dendrolodzy, antropolodzy, etc.) uczą szerokiego, interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych, pojawiających się w toku prowadzonych prac.

Zaplecze Laboratorium stanowi atrakcyjną alternatywę dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, w trakcie których studenci  uczestniczą w procesie opracowywania materiału zabytkowego pochodzącego z badań, w tym inwentaryzacji, wstępnej konserwacji i dokumentacji a w dalszej kolejności  w naukowym opracowaniu pojedynczych zabytków, jak i całych kolekcji, których ostatecznym celem jest publikacja naukowa.

W planach Laboratorium pozostaje podjęcie działań z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej. Pracownia podejmuje starania mające na celu pozyskanie środków finansowych w postaci grantów naukowych.

Strona internetowa Laboratoium:

 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020