Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Kierownik pracowni: dr Natalia Krupa

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych utworzona została w 2012 r.  na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II jako jedna z jednostek Instytutu Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Z dniem podjęcia uchwały przez Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II pracownia rozpoczęła działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i konserwatorską związaną z opieką nad zbiorami tekstyliów kościelnych z obszaru Krakowa i Małopolski.

Trafiające do pracowni obiekty poddawane są kompleksowej konserwacji zachowawczej i estetycznej, a w toku prowadzonych czynności powstaje pełna dokumentacja dotycząca powierzonego zabytku.

Jednostka dysponuje nowoczesną aparaturą wykorzystywaną zarówno podczas zabiegów konserwatorskich, jak i prac naukowych. Jest to rozwinięta część laboratoryjna oraz przestrzeń dokumentacyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt mikroskopowy służący zarówno do pracy stacjonarnej, jak i terenowej. Dzięki wyposażeniu pracowni w odpowiednią aparaturę i przygotowaniu merytorycznemu konserwatorów możliwe jest badanie tkanin w laboratorium jednostki. W toku podejmowanych działań gromadzone są informacje na temat historii i techniki wykonywania tkanin, stanu ich zachowania, procesów degradacji, morfologii surowców i ich identyfikacji. Badaniom prowadzonym niezależnie na terenie pracowni towarzyszą analizy realizowane we współpracy z jednostkami zewnętrznymi.

Na terenie pracowni prowadzone są wybrane wykłady z dziejów tkanin zabytkowych, ochrony zbiorów i prewencji konserwatorskiej. Odbywają się tu staże oraz praktyki organizowane dla studentów chcących zgłębić wiedzę na temat historii tkanin czy możliwości badawczych jakie niesie interdyscyplinarna współpraca naukowa.

Pracownia świadczy usługi konserwatorskie, dokumentacyjne, analityczne oraz prowadzi zabiegi prewencyjne wobec zbiorów szat liturgicznych współpracując z parafiami Archidiecezji Krakowskiej. Od 2014 roku wykonuje się tu konserwacje obiektów w ramach dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Naukowo-badawczy profil jednostki wiąże się natomiast z realizacją projektów naukowych związanych z badaniami zabytkowych szat liturgicznych. W 2014 r. pracownia, zaangażowała się w realizację projektu finansowanego w ramach Narodowego Programu Humanistyki na Wykonanie interdyscyplinarnej bazy danych dokumentującej jedwabne tkaniny z zasobów kościelnych Krakowa z czasów od XV do k. XVII w., w oparciu o inwentaryzację i digitalizację danych. Otrzymane wyróżnienie stanowi duży krok w badaniach nad tekstyliami liturgicznymi Krakowa będąc przestrzenią rozwojową dla jednostki współpracującej na tym polu z przedstawicielami różnych uczelni polskich, muzeów czy laboratoriów.

Strona internetowa Pracowni: http://konserwacjatkanin.pl/

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020