Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Historii Sztuki Nowożytnej

Kierownik katedry: ks. prof. dr hab. Andrzej Witko

Katedra Historii Sztuki Nowożytnej zajmując się analizą nowożytnej sztuki w Europie, ze względu na specyfikę Uczelni, podjęła badania nad architekturą, rzeźbą, malarstwem i grafiką oraz rzemiosłem artystycznym w kontekście religijnym. Zainteresowania naukowe członków zespołu skupiają się głównie na siedemnasto- i osiemnastowiecznej spuściźnie artystycznej. Działali wówczas wybitni twórcy, zarówno na terenie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Italii i Hiszpanii. Szczegółowej analizie naukowej pracownicy Katedry poddają również recepcję grafiki europejskiej na terenie Małopolski. Zakres prowadzonych badań stanowi istotny element historii sztuki doby nowożytnej, zarówno europejskiej, jak i polskiej, wpisując się w międzynarodową problematykę badawczą, dotycząca historii idei. Prowadzone badania obejmują nadto kwestię oddziaływania sztuki europejskiej na sztukę polską i jej charakterystycznych linii rozwojowych, niejednokrotnie uzależnionych od wpływów regionu.

 

FOT. ANDRZEJ WITKO. EL GRECO, EKSTAZA ŚW. FRANCISZKA, MUZEUM DIECEZJALNE  W SIEDLCACH

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021