Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej

Kierownik katedry: ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII

Badania Katedry skupiają się na różnych aspektach sztuki Zachodu i Wschodu powstającej pomiędzy upadkiem Rzymu (476) a odrodzeniem tradycji antyku w sztuce europejskiej XV i XVI stulecia. Tak długi i urozmaicony pod względem zjawisk artystycznych okres wymaga zróżnicowanego podejścia metodologicznego do poszczególnych zagadnień. Dlatego pracownicy katedry koncentrują się w swojej pracy na różnych problemach badawczych dotyczących interesujących ich zjawisk. Dzięki temu zakres badań prowadzonych w katedrze obejmuje szczególnie szerokie spektrum zagadnień, odzwierciedlających po części osobiste preferencje estetyczne pracowników. Należy również podkreślić elastyczność  i rozległość zainteresowań badawczych oraz szeroki zakres geograficzny podejmowanych tematów. Badania obejmują sztukę wielu krain historycznych oraz różnorodnych kultur lokalnych.

Ks. Dariusz Tabor CR prowadzi studia nad śląskim i małopolskim malarstwem książkowym, sztuką cystersów oraz szeroko pojętymi treściami dzieła sztuki średniowiecznej. Andrzej Włodarek, skupia swoją uwagę na architekturze średniowiecznej i zbiorach artystycznych zgromadzonych w klasztorach Małopolski. Piotr Grotowski, jedyny bizantynolog w naszym gronie, bada zagadnienia związane z szeroko pojęta sztuką Cesarstwa Wschodniego i Kościoła Prawosławnego. Ks. Szymon Tracz specjalizuje się w malarstwie epoki Trecenta i pierwszej połowy Quattrocenta oraz jego oddziaływaniu na sztukę Europy Środkowej. Dobrosława Horzela jako zakres swoich zainteresowań określa rzeźbę i malarstwo gotyku. Prowadzi również prace nad korpusem witraży średniowiecznych w Polsce.

W ramach prac katedry organizowane są cykliczne konferencje naukowe poświecone zagadnieniom sztuki i archeologii Bizancjum oraz sztuce i kulturze duchowej cystersów.  Ponadto członkowie katedry corocznie czynnie uczestniczą w różnych konferencjach międzynarodowych prezentując referaty m.in. w ramach Międzynarodowych Kongresów Mediewistycznych w Leeds (Wielka Brytania) i Kalamazoo (USA) oraz na Kongresach Studiów Bizantyńskich.

 

FOT. PIOTR GROTOWSKI. BIBLIA HAMBURSKA (1255), KOPENHAGA, BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA, MS 4 2°, fol. 183v

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021