Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Andrzej Włodarek, prof. UPJPII i prof. ISPAN

Dr hab. Andrzej Włodarek, prof. UPJPII i prof. ISPAN, urodził się w roku 1955 w Częstochowie. W 1974 roku rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia rosyjska, a od 1978 roku również na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, kierunek historia sztuki. W 1980 roku uzyskał magisterium z filologii rosyjskiej na podstawie pracy: Poezja Zinaidy Gippius, napisanej pod kier. prof. dr hab. J. Szymak-Reifer, a w roku 1985 magisterium z historii sztuki na podstawie pracy: Gotycki kościół benedyktynów w Tyńcu, napisanej pod kier. prof. dr hab. K. Żurowskiej.

W roku 1998 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie rozprawy doktorskiej: Bursa Kanonistów na tle architektury budowli fundacji Jana Długosza oraz architektury Krakowa. W roku 2002 w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, na podstawie książki habilitacyjnej: Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego. Zajmuje się problematyką sztuki średniowiecznej polskiej, szczególnie architekturą, rzeźbą i malarstwem gotyckim.

Przebywał na stypendiach naukowych w Rzymie (1991), Wilnie (1992), Londynie (1995) i Pradze (2001, 2004).

W latach 1986–1987 był zatrudniony Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  w roku 1987 rozpoczął pracę w krakowskiej filii Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Od roku  2007 jest związany z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, gdzie jest zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020