Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Ewa Wiłkojć

Dr hab. Ewa Wiłkojć, urodzona w 1958 roku w Krakowie. W latach 1979–1984 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Działalność zawodową rozpoczęła w latach 1984–1987 we współpracy z P. P. Sztuka Polska w zakresie konserwacji malarstwa ściennego i sztalugowego. Uczestniczyła w pracach przy transferze malowideł ściennych z dworu w Mirogonowicach. Zajmowała się też konserwacją rzeźb gotyckich z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W latach 1987–1997 pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie na stanowisku konserwatora dzieł sztuki, w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach. Przeprowadziła wówczas konserwację ponad 60 cennych obiektów od średniowiecznego malarstwa tablicowego po obrazy z wieku XX. W roku 1998 objęła stanowisko Głównego Konserwatora Muzealnego oraz Kierownika Pracowni Konserwacji Malarstwa, Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego w Zamku Królewskim na Wawelu. W trakcie pracy na Zamku Królewskim na Wawelu przeprowadziła konserwację wielu cennych obiektów.

W 2008 roku obroniła pracę doktorską na temat „Wpływ środków konsolidujących na właściwości drewna lipy o różnym stopniu degradacji” w SGGW w Warszawie, Wydział Technologii Drewna. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 2010 roku. W 2011 roku uzyskała Certyfikat PRINCE 2, Akademii Zarządzania Muzeum MKiDN. W roku 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Prowadziła szereg projektów badawczo-konserwatorskich, m.in „Kompleksowa konserwacja kolekcji obrazów włoskiego renesansu z kolekcji Lanckorońskich”, „Kompleksowa konserwacja obrazu Jana Matejki Hołd Pruski”, „Konserwacja obrazu Sandro Botticelli’ego Madonna z Dzieciątkiem i aniołami,  „Kompleksowa konserwacja dioramy T. Popiela i Z. Rozwadowskiego Bitwa pod Grunwaldem”, „Badania zanieczyszczeń stałych i gazowych w komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu w celu określenia zagrożeń, jakie powodują dla obiektów”, „XVII-wieczny obraz Stanisław Żółkiewski przedstawia Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na Sejmie w 1611 roku pojmanych carów Szujskich”.

Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest konserwacja obiektów na podobraziu drewnianym. Podsumowaniem długoletnich badań i prac konserwatorskich była publikacja Chrystus błogosławiący dzieci” Lucasa Cranacha Starszego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle badań i działań konserwatorskich (2012) oraz wystawa „Odzyskane piękno. Obraz Lucasa Cranacha Starszego Chrystus błogosławiący dzieci po konserwacji”.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018