Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII

Ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII, (ur. 1958), ksiądz, zmartwychwstaniec, historyk sztuki mediewista, teolog; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej (doktorat 2001, habilitacja 2010).

Główne obszary zainteresowań naukowych: średniowieczne  malarstwo książkowe, sztuka cystersów od XII do XV wieku, treści ideowe sztuki średniowiecznej, średniowieczna egzegeza Biblii i średniowieczna retoryka jako czynniki inspirujące sztuki plastyczne. Opublikowane książki: Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku (Kraków 2004), Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku (Kraków 2008). Hobby: krajoznawstwo i literatura J. R. R. Tolkiena.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020