Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII

Dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII, urodził się 24 sierpnia 1948 roku w Złotoryi. W latach 1966–1972 odbył studia w zakresie historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1972 roku wyjechał do Belgii na dalsze studia w zakresie historii sztuki na Universite Catholique de Louvain a następnie w Katholieke Universiteit w Leuven. Uzyskał stypendium Rektora Katholieke Universiteit Leuven, został zatrudniony na stanowisku asystenta u prof. dra J. K. Steppe. Uzyskał również stypendia niemieckich organizacji naukowych, m.in. Kathol. Akademischer Auslaender Dienst w Bonn. Doktorat obronił w Leuven w 1984  u prof. dra Mauritsa Smeyersa oraz prof. dra J.K. Steppe na temat antwerpskich retabulów w Polsce, głównie w Gdańsku. Został za niego nagrodzony przez Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Jego praca doktorska została wydana przez wspomnianą Akademię w 1986 roku.

Po roku 1987 prowadził systematyczne badania archiwów europejskich w Paryżu, Brukseli, Antwerpii, Mons, Hadze, Amsterdamie, Gdańsku  i Warszawie z punktu widzenia relacji artystycznych pomiędzy Niderlandami i Polską w wiekach XVI i XVII, co dało podstawę do napisania obronionej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2010 roku habilitacji o dyplomatyczno–artystycznych kontaktach Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje europejską sztukę nowożytną, a w szczególności relacje artystyczne i kulturalne pomiędzy Niderlandami i Polską od XVI do XVIII wieku.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020