Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Józef Skrabski

Dr Józef Skrabski, w roku 1999 ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki UJ. W roku 2004 uzyskał stopień doktora (Wydział Historyczny UJ). Stypendysta Uniwersytetu St-Andrews w Szkocji (2000), The Robert Anderson Charitable Trust (2002, Londyn), Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2002, Wiedeń 2007); w latach 2004–2005 stypendium naukowe w Bibliotece Hertziana w Rzymie. Od roku 2005 zatrudniony w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, opiekun Koła Naukowego. Dwukrotny laureat nagrody Rektora UPJPII (2006, 2009). Od 2007 roku kieruje Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII, w roku 2010 został wybrany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII, w l. 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).

W 2011 roku otrzymał nagrodę im. Szczęsnego Morawskiego za książkę Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna (Kraków 2010). Tegoż roku odznaczony przez Starostę Nowosądeckiego „Srebrnym Jabłkiem Sądecczyzny”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na architekturze i rzeźbie barokowej w Polsce, mecenacie artystycznym rodziny Sanguszków, sztuce dawnych kresów Rzeczypospolitej a ostatnio problematyce artystycznej i dziejach kościoła narodowego w Rzymie oraz rzemiośle artystycznym Małopolski. 

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020