Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Andrzej Siwek

Dr Andrzej Siwek, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – historyk archiwista (1987) i historyk sztuki (1991). Doktor nauk technicznych w dziedzinie architektura i urbanistyka (Politechnika Krakowska, 2014). W latach 1992–2006 pracował w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, w latach 1997–2006 pełnił obowiązki zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Od 1994 roku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, od 2006 roku kieruje Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie (od 2011 roku pod nazwą Narodowy Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Krakowie). Współpracuje jako dydaktyk z kilkoma krakowskimi uczelniami. Autor i współautor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dokumentacji i opinii konserwatorskich.

Zainteresowany problematyką krajobrazu w ochronie zabytków oraz zarządzaniem dziedzictwem. Współautor wniosków o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Drewniane kościoły Małopolski (2003), Drewniane cerkwie regionu Karpat w Polsce i na  Ukrainie (2013) oraz koordynator opracowania dotyczącego rozszerzenia wpisu Kopalni Wieliczka  o wyrobiska kopalni soli w Bochni, jako Wieliczka i Bochnia Królewskie Kopalnie Soli (2013). Hobby: podróże, wędrówki górskie, ceramika europejska.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018