Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Marta Leśniakowska, prof. UPJPII i PAN

Dr hab. Marta Leśniakowska, prof. UPJPII i PAN, historyczka sztuki, wykładowca akademicki i visiting professor, promotorka i recenzentka wielu prac naukowych, ma rozległe zainteresowania badawcze obejmujące studia nad problematyką nowoczesnej architektury i kultury wizualnej, zwłaszcza fotografii, ich historią, teorią i krytyką w perspektywie transdyscyplinarnej, oraz metodologią historii sztuki i jej historią jako dyscypliną akademicką. Jest także aktywna jako krytyczka sztuki i kuratorka kilku wystaw sztuki współczesnej. Autorka dziesięciu książek (m. in. Polski dwór: wzorce architektoniczne, mit, symbol, wyd. 1: 1992, wyd. 2: 1996; Co to jest architektura?, 1996; Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881–1958) i budowanie w jego czasach, 1998) oraz wielu tekstów naukowych,  publikuje m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Modusie”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Nowych Książkach”, w krajowych i zagranicznych publikacjach zbiorowych. Jest członkiem naukowych gremiów eksperckich (m.in. MNiSW, NCN, NPRH, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), Rad Programowych (Narodowej Galerii Sztuki Zachęta – dwukrotnie, Rady d.s. Zabytkowego Kampusu SGH) oraz Fundacji zajmujących się współczesną kulturą artystyczną (Profile, Centrum Architektury, Kultura Miejsca, Stowarzyszenia Liber Pro Arte).

Współpracuje z instytucjami zajmującymi się zabytkami jako doradca i ekspert, a od 2004 roku jest członkiem Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy. W uznaniu tych zasług została w 2014 roku odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym Medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis. Aktywność naukową i krytyczną łączy z czynnie uprawianą fotografią; brała udział w kilkunastu wystawach w kraju i za granicą, uzyskując szereg nagród (kilka prac w kolekcjach prywatnych i w publicznych, w tym m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Mieszka w Warszawie.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020