Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII, historyk sztuki. W latach 1965–1970 odbył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Pracę magisterską pt. Portret Stanisława Tęczyńskiego w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Szablowskiego. W roku 1984 doktoryzował się na UJ w oparciu o pracę  Refleksy sztuki włoskiej w polskim malarstwie sztalugowym XVI wieku; promotor prof.  J. Szablowski. Habilitował się na UJ w roku 2006 w oparciu o dorobek i książkę Renesansowe Głowy wawelskie. Pracuje od roku 1970, przez dziewięć  miesięcy w BWA w Krakowie, następnie, do przejścia na emeryturę w roku 2012, w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu (od roku 1994 – Zamku Królewskim na Wawelu. Państwowych Zbiorach Sztuki), w dziale wydawnictw, od roku 1982 jako kierownik i sekretarz redakcji, następnie, od roku 1991 jako kierownik działu malarstwa, grafiki i rzeźby. W roku 2005 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w rozwoju muzealnictwa”. Brał udział w akcjach inwentaryzacji zabytków Krakowa i na Ukrainie. Wykładał w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, w Podyplomowym Studium Muzealnym UJ, w Instytucie Historii Sztuki UJ. W latach 2007–2010 kierował Katedrą Historii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”. Od roku 2009 jest zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie, od roku 2012 na stanowisku profesora nadzwyczajnego; w latach 2012–2016 dyrektor instytutu. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w latach 1985–1989 prezes oddziału krakowskiego. W latach 1985–1995 członek Komisji Teorii i Historii Sztuki PAN, od roku 1995 członek, sekretarz Komisji Historii Sztuki PAU. Członek Narodowego Komitetu Historii Sztuki; członek Rad Muzeów: Zamku Królewskiego na Wawelu (dwie kadencje), Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (jedna kadencja), od roku 2004  Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Stypendysta Fundacji Umiastowskiej, włoskiego MSZ, MKiS, Fundacji Lanckorońskich (pięciokrotnie), a także Fundacji Janineum.

Zainteresowania naukowe:

malarstwo nowożytne polskie i włoskie, sztuka związana z Wawelem.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021