Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Natalia Krupa

Dr Natalia Krupa, w latach 2001–2004 odbyła studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo–mediteraneistyka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2007 ukończyła studia magisterskie na kierunku sztuka sakralna, specjalność: konserwacja tkanin zabytkowych oraz studium pedagogiczne w zakresie sztuk plastycznych Papieskiej Akademii Teologicznej. Tego samego roku odbyła staż organizowany przez Departament of Archaeology, University of Cambridge, Cisterna Grande, Crustumerium, uzyskała nagrodę Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za pracę magisterską napisaną na Wydziale Historii oraz podjęła pracę w Pracowni Konserwacji Tkanin przy Katedrze na Wawelu na stanowisku konserwatora tkanin zabytkowych. W roku 2009 ukończyła studia podyplomowe Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie pracy Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku ze zbiorów Skarbca Katedralnego na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Witko. W roku 2011 ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej Analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych. W roku 2012 została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII oraz objęła kierownictwo Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych UPJPII.

W roku 2014 została odznaczona brązowym medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej. Autorka prac konserwatorskich późnośredniowiecznych i nowożytnych tekstyliów. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje głównie zagadnienia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technik analitycznych w datowaniu i ocenie stanu zachowania tkanin zabytkowych.

http://konserwacjatkanin.pl/

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020