Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko

Dr hab. Maria Hussakowska–Szyszko, ur. 1947, habilitowała się z zakresu historii sztuki nowoczesnej w 2003 roku. W latach 1971–2015 pracowała w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UJ. Przewodnicząca w latach 2005–2011 Rady Programowej Muzealniczych Studiów Kuratorskich funkcjonujących przy IHS UJ. Od roku 2015 związana z Instytutem Historii Sztuki i Kultury UPJPII. Członkini  Polskiej Sekcji AICA (International  Association of Art Critics). Przewodnicząca Kapituły Ekspertów Małopolskiej Fundacji „Znaki czasu”; Przewodnicząca Rady programowej Muzeum Fotografii w Krakowie (od 2010); Partner międzynarodowego programu Leonardo Lifelong Learning Świat sztuki. Modele kształcenia i współpracy w sztuce współczesnej. Autorka książek: Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja pojęcia awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 2003; Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.

Redaktorka książek: Display. Strategie wystawiania, red. Maria Hussakowska, Ewa Małgorzata Tatar, Universitas, Kraków 2012; Talking about Exhibition/Rozmawiając o wystawie, red. Maria Hussakowska Kraków 2012, Instytut Historii Sztuki UJ, Leonardo da Vinci – Projekty partnerskie.

Jej zasadnicze pole badawcze to strategie artystyczne w sztukach wizualnych po 1945 roku, anglosaska teoria i krytyka artystyczna, a także specyfika medium wystawy, historia kuratorstwa i szeroko pojęta problematyka ekspozycji.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020