Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Tomasz Graff

Dr hab. Tomasz Graff,

Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii UPJPII.

Urodzony w Wadowicach. Historyk, mediewista, badacz dziejów i kultury czasów nowożytnych.

Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko‑Czeskich Polskiej Akademii Nauk, Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk oddz. w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 

W 2001 roku obronił z wyróżnieniem magisterium, a w 2006 roku pracę doktorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego analizującą postawę polskiego episkopatu wobec ruchu soborowego w XV wieku. Jego mistrzem naukowym jest prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski. Jest autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz ponad 150 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Zajmuje się głównie kulturą religijną i intelektualną polskich elit kościelnych i uniwersyteckich, kontaktami polsko-czeskimi w późnym średniowieczu oraz kulturą i życiem codziennym doby staropolskiej. Współautor komentarza do Annales Jana Długosza, miłośnik i badacz historii rodzinnego miasta. Autor monografii Marcina Wadowity (zm. 1641), która stała się podstawą jego habilitacji (2019). Szczególne miejsce w jego badaniach zajmuje także postać kardynała Zbigniewa Oleśnickiego oraz św. króla Jadwigi.

Wspólnie z synem Karolem napisał syntezę średniowiecznych dziejów Polski. Jest członkiem Redakcji czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”, jak również Kolegium Redakcyjnego czeskiego czasopisma "Husitský Tábor" oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wadowiana. Przegląd historyczno-kulturalny". Otrzymał m.in. stypendium MEN i stypendium Stanisława Estreichera. W l. 2012-2016 piastował stanowisko z-cy dyrektora d/s studenckich Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII. W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana d/s studenckich Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. Zob. profil na https://www.academia.edu/

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020