Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Sławomir Dryja

Dr Sławomir Dryja urodził się 1 maja 1964 w Krakowie. Jest absolwentem IX LO im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie. W roku 1988 ukończył studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1995 w tymże Instytucie uzyskał stopień doktora. Kierował licznymi pracami wykopaliskowymi, w tym na zamkach w Bobolicach, Mirowie i Rabsztynie. W latach 2005–2010  kierował (wspólnie z dr. C. Buśko) badaniami archeologicznymi prowadzonymi po wschodniej stronie Rynku Głównego w Krakowie. Współautor koncepcji ekspozycji Podziemny Rynek (w roku 2010 został odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia za współorganizację tejże ekspozycji). Od roku 2010 współpracownik, a od roku 2012 pracownik Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od roku 2014 członek kolegium redakcyjnego „Folia Historica Cracoviensia”, a od roku 2015 sekretarz tego czasopisma. Od roku 2014 kierownik Pracowni Dziejów Kultury Materialnej. W ramach praktyk organizowanych dla studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury kierował pracami archeologicznymi na terenie dworu obronnego w Graboszycach (w 2011 roku) oraz zamku w Mirosławcu (w latach 2013–2015). Autor i współautor wielu publikacji z zakresu archeologii oraz historii piwowarstwa. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, współpracownik czasopisma „Piwowar”. Jego pasja naukowa i hobby to piwowarstwo historyczne.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020