Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Barbara Ciciora-Czwórnóg

Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, urodzona w 1974 roku, doktor historii sztuki, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska Rzeźby Matki Boskiej, śś. Katarzyny i Małgorzaty z Iwanowic pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Gadomskiego, 1998; rozprawa doktorska Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, 2009).

Od 1998 roku pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest autorem i koordynatorem wystaw: Matejko a średniowiecze, Drzeworyty Matejki, Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku (projekt obejmował 3 wystawy: Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo XIX wieku – w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Matejko w Monachium – w Domu Jana Matejki, Helden und ihre Maler. Münchner Historienmalerei des 19. Jahrhunderts – w Museen der Stadt Bamberg, konferencję Europejskie malarstwo historyczne wieku XIX. Wzajemne powiązania – wspólne tematy – odrębności zorganizowaną we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pokaz filmów pt. Ludwig II Bawarski. Król bajkowy szalony czy genialny, zorganizowany we współpracy z Domem Norymberskim); ponadto koordynowała projekt Modernizacja galerii stałych Muzeum Narodowego w Krakowie oraz współuczestniczyła w projekcie Nowe Sukiennice, w ramach którego, wraz z dr Aleksandrą Krypczyk, jest współautorem ekspozycji Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Obecnie w Domu Jana Matejki opracowuje katalog rozumowany rysunków Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Od 2011 roku pracuje w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie rozwija zainteresowania badawcze związane ze sztuką XIX wieku, malarstwem historycznym oraz muzeologią.

Do najważniejszych stypendiów badawczych należą: stypendium rządowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001), stypendium Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (2003), stypendium Institut National d’Historie de l’Art (2011) oraz stypendia im. Zdziarskiej-Zaleskiej (2007) i Fundacji Lanckorońskich (2014, 2016) przyznawane przez Polską Akademię Nauk.

Dyżur:

barbara.ciciora@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021