Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki

Prof. dr hab. Juliusz Chrościcki, uczeń prof. Michała Walickiego i prof.  Jana Białostockiego. Magisterium Madonna z Dębego (IHS UW) nagrodzone przez Senat Akad. Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska Castrum Doloris. Z symboliki polskich pogrzebów od XVI do początku XIX wieku (Wydział Historyczny UW) wyróżniona przez SHS nagrodą im. Szczęsnego Dettloffa. Habilitacja Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587–1668 w roku 1981 (Wydział Historyczny UW). Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w roku 1991. Profesor zwyczajny UW. Prodziekan i dziekan Wydziału Historycznego UW. Dwukrotny kandydat na rektora i prorektora UW.  W latach 1994–1998 profesor i dyrektor Centre de Civilisation Polonaise, Universite de Paris IV - Sorbonne. Od 1 października 2012 roku zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJP II w Krakowie, od stycznia 2014 roku profesor zwyczajny. Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN (obecnie, trzecia kadencja).  Współtwórca i redaktor naczelny półrocznika „Barok. Historia-Literatura-Sztuka” (od 1994 roku). Redaktor „Rocznika Historii Sztuki”, „Perspective. Revue de INHA” (tomów nowożytnych), „Kroniki Zamkowej/The Castle Chronicle”. Długoletni członek rad muzealnych Zamku w Wersalu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu w Wilanowie. Członek towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. Znawca sztuki i kultury nowożytnej Europy. Autor licznych publikacji naukowych.

Szczegółowe informacje i dyżur

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020