Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Małgorzata Biernacka, prof. UPJPII

 

Dr hab. Małgorzata Biernacka, prof. UPJPII, historyk sztuki nowożytnej, historyk sztuki XIX i XX wieku, urodzona w Warszawie (1956). Magisterium (1981) i doktorat (1989) na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie u ks. prof. dr. hab. Janusza St. Pasierba (ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce); habilitacja (2006) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Literatura symbol natura. Twórczość Edwarda Okunia wobec Młodej Polski i symbolizmu europejskiego, Warszawa 2004). Zatrudniona na Zamku Królewskim w Warszawie (1982–86), w Bibliotece Narodowej (1986–87), w Instytucie Sztuki PAN (1987–2013; od 2011 profesor nadzwyczajny). W Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII wykłada i prowadzi seminarium magisterskie od 2010 roku.

Zainteresowania badawcze: sztuka XIX i XX wieku, w tym ikonografia sztuki sakralnej, polskie środowisko artystyczne w Wielkiej Brytanii po 1945 roku, biografistyka (autorka setek haseł i redaktor wydawanego przez IS PAN Słownika artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 5‑9, Warszawa 1993–2013, t. 10, w przygotowaniu).

Kierownik grantów: „Źródła do historii fotografii polskiej”, „Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich 1919–39”; uczestnik grantu: „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”.

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata (prezes Oddziału Warszawskiego).

Szczegółowe informacje i dyżur

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020